Система за откриване на пропуски в магистрални тръбопроводи

Доставка и инсталиране на „Система за откриване на пропуски в магистрални тръбопроводи".

Системата за локализация на утечки/пропуски  по магистрални тръбопроводи открива всякакви утечки/пропуски с достатъчно висока точност, които биват регистрирани между отделните елементи на системата в продължение на 24 часа / 7 дни в седмицата и визуализирани.

 

  • ефективна работа при всякъкви работни условия;
  • използват се сензори с висока надежност и ниски разходи за подръжка;

  • бързо откриване на течове;

  • минимизират се рисковете от криминални пробиви на тръбопроводите ;

  • намалят загубите при транспортиране на скъпоструващи суровини и стокови продукти;

  • намалят рисковете от екологични санкции, наложени за допуснато замърсяване на околната среда в резултат на технически неизправности или криминални пробиви;

 

Системата позволява синхронизация в реално време, като регистрира всички засечени  събития, визуализирайки ги на операторски екран (HMI)  посредством  схема на охраняваното трасе с връзка към географска карта.

Системата извежда аудио-визуална информация  за откритите пропуски, показва мястото на пропуска и стойностите на контролираните технологични параметри на нефто/продукопроводите.