Вибромониторинг и системи за защита Bently Nevada

Непрекъснато наблюдение на критичните параметри като вибрации , температура , скорост , както и редица други показатели е доказан метод за предвиждане и предотвратяване на механични повреди - доказана в десетки хиляди промишлени съоръжения по целия свят , като предоставя осезаеми ползи, които са част от:


• Подобрена защита от катастрофални повреди       

• по-добра надеждност       

• По-малко прекъсвания процеса на работа  

• Засилена поддръжка/за планирани спирания/  

• По-ниски разходи за поддръжка и ремонт     

• По-дълъг интервал между прекъсвания    

• Намаляване на застрахователните премии

 www.ge-mcs.com

 Bently Nevada 3500 Series Machinery Monitoring System

Мониторингови системи

Системи Bently Nevada защита и мониторинг на машини обхващат повече от дузина различни модели, разработени през последните 40 години. още

Датчици и Преобразуватели

Здрави, надеждни усъвуршенствани в продължение на години за безпроблемна работа. Предлагат се в голямо разнообразие от възможности за измерване на разстояния още

Преносима апаратура за диагностика

Широка гама от преносими инструменти за събиране на данни и анализ на вибрации. още

Софтуер за оптимизация и диагностика

Патентованa софтуернa платформа на Bently Nevada за оптимизиране на оборудването и избраните процеси в реално време, за мониторинг на състоянието на машините и диагностика. още

Намерени са 41 продукта в категория Вибромониторинг и системи за защита Bently Nevada

Kn3 TM Software Platform

Тази изцяло нова софтуерна платформа е оптимизирана на ново ниво

MVCTM

Kn³ ™ MVC e функционален софтуерен продукт за процесен контрол като има способност да се приспособява бързо в променливи условя и да контролира точно и адекватно производствените процеси.

Closed Loop Optimal Control (CLOC®) System

CLOC е усъвършенствано решение за контрол и наблюдение, което осигурява всички предимства на динамиката, затворената оптимизация, автоматично адаптиране към променящите се условия и експлоатационни ограничения.

EfficiencyMapTM

EfficiencyMap * e софтуер от GE Energy и  непрекъснато доставя термодинамична информация за ефективността, от която се нуждаете в цялостната инсталация и индивидуални нива на оборудването. С тази информация основните причини за загуба на ефективност могат да бъдат идентифицирани и коригирани. Този софтуер също така води до бърза възвращаемост на инвестиции -  обикновенно по-малко от 1 година.

Bently PERFORMANCETM

Bently PERFORMANCETM SETM е софтуер, разширяващ функционалността на System 1 TM. Той включва он-лайн термодинамично наблюдение работата на машините.

CoaLogic® Software

Софтуерът CoaLogic е система за динамично съответствие на качеството на въглищата към променящите се оперативни и пазарни условия

3300 XL 50mm Proximity Transducer System

Bently Nevada ™ 3300 XL 50mm система е изключително стабилна и надеждна система за близост.

3300 XL 25 mm Proximity Transducer System

Система 3300 XL 25 mm Transducer система се състои от отделни 25 мм датчик

3300 XL 11 mm Proximity Transducer System

Системата се използва предимно в приложения, където се изисква по-голям линеен обхват и се измерват осево изместване, диференциално разширение на парни турбини,позиция или пропадане на буталния прът при бутални компресори, както и тахометрични измервания и нулева скорост - Опорен фазов сигнал (Кейфазор)

3300 XL 8 mm Proximity Transducer System

Системата е в състояние да измерва както статични, така и динамични величини и се използва предимно за измерване на вибрации и позиция предимно на машини с плъзгащи лагери, както и Keyphasor® измервания и скорост.

Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5