Вибромониторинг и системи за защита Bently Nevada

Непрекъснато наблюдение на критичните параметри като вибрации , температура , скорост , както и редица други показатели е доказан метод за предвиждане и предотвратяване на механични повреди - доказана в десетки хиляди промишлени съоръжения по целия свят , като предоставя осезаеми ползи, които са част от:


• Подобрена защита от катастрофални повреди       

• по-добра надеждност       

• По-малко прекъсвания процеса на работа  

• Засилена поддръжка/за планирани спирания/  

• По-ниски разходи за поддръжка и ремонт     

• По-дълъг интервал между прекъсвания    

• Намаляване на застрахователните премии

 www.ge-mcs.com

 Bently Nevada 3500 Series Machinery Monitoring System

Мониторингови системи

Системи Bently Nevada защита и мониторинг на машини обхващат повече от дузина различни модели, разработени през последните 40 години. още

Датчици и Преобразуватели

Здрави, надеждни усъвуршенствани в продължение на години за безпроблемна работа. Предлагат се в голямо разнообразие от възможности за измерване на разстояния още

Преносима апаратура за диагностика

Широка гама от преносими инструменти за събиране на данни и анализ на вибрации. още

Софтуер за оптимизация и диагностика

Патентованa софтуернa платформа на Bently Nevada за оптимизиране на оборудването и избраните процеси в реално време, за мониторинг на състоянието на машините и диагностика. още

Намерени са 41 продукта в категория Вибромониторинг и системи за защита Bently Nevada

3300 XL 5 mm Proximity Transducer System

Системата е в състояние да измерва както статични, така и динамични величини и се използва предимно за измерване на вибрации и позиция предимно на машини с плъзгащи лагери, както и Keyphasor® измервания и скорост.

Wireless Мониторинг

Essential Insight.mesh е проектиран да предава данни на дълги и трудностъпни разстояния, като той разширява Вашите стратегии за портативно и жично предаване на данни, позволявайки надежден мониторинг на състоянието на машините там, където конвенционалните технологии достигат своите граници.

Trendmaster-Pro-Online-Condition-Monitoring-System

Trendmaster® Pro и неговата иновативна архитектура, която свързва стотици трайно монтирани датчици и измервателни точки върху сензорна мрежа с един кабел, и пренос на данните в System 1® софтуер.

Мониторингова система серия 3500

Система 3500 осигурява непрекъснат "онлайн" монигоринг, подходящ за защита на машини и е проектирана допълнително да изпълни изискванията на American Petroleum Institute`s API 670 стандарт за такъв тип системи.

ADAPT продукти

ADAPT Фамилията продукти - с участието на технологията на продуктите от платформата с разпределена архитектура 3701 на Bently Nevada и ADAPT Wind продуктите.

Защитни системи серия 1900

Предназначението на системата е непрекъснато наблюдение и защита на оборудване, което се използва в най-различни приложения и индустрии.

1701 FieldMonitorTM Series

FieldMonitor предлага функции за мониторинг на вибрации и осеви измествания, като същевременно осигурява разпределителна архитектура, която може да бъде тясно интегрирана с множество системи за машинен контрол.

3500 ENCORE Series Система за Мониторинг на Състоянието

Encore 3500 е икономически най-рентабилният, с най-малка намеса начин за обновяване на съществуваща 3300 мониторна система

330400/330425 Accelerometers

Тези акселерометри са предназначени за критични машинни приложения където се изисква мерене на ускорения по корпуса, като мониторинг на зацепване на предавки.

190501 Velomitor® CT Velocity Transducer

CT Velocity Transducer Velomitor ® е нискочестотна версия на Velomitor Piezo-velocity Sensor. Този датчик измерва вибрациите по корпуса на охладителни кули и идустриални вентилатори, които работят при или над 90 rpm ( обикновено 100-300 rpm).Velomitor CT Transducer  може да измери амплитуди на вибрации при тези честоти, както и честотите на вибрациите, генерирани от мотора на вентилатора и редуктора.

Страници: 1 | 2 | 3 | 4 | 5