Ускорение & скорост - датчици & преобразуватели

За разлика от безконтактните датчици, които наблюдават вала на машината директно, датчици на корпуса на машината измерват вибрациите на повърхността, към която те са монтирани - обикновено корпуса на лагера. Устройствата в тази категория включват акселерометри и датчици за скорост. GE доставя широка гама от акселерометри и датчици за скорост в различни монтажни конфигурации, температурни диапазони, както и честотни обхвати.

Намерени са 5 продукта в категория Ускорение & скорост - датчици & преобразуватели

330400/330425 Accelerometers

Тези акселерометри са предназначени за критични машинни приложения където се изисква мерене на ускорения по корпуса, като мониторинг на зацепване на предавки.

190501 Velomitor® CT Velocity Transducer

CT Velocity Transducer Velomitor ® е нискочестотна версия на Velomitor Piezo-velocity Sensor. Този датчик измерва вибрациите по корпуса на охладителни кули и идустриални вентилатори, които работят при или над 90 rpm ( обикновено 100-300 rpm).Velomitor CT Transducer  може да измери амплитуди на вибрации при тези честоти, както и честотите на вибрациите, генерирани от мотора на вентилатора и редуктора.

350900 High-Temperature Velocity and Acceleration Sensor (HTVAS)

Високотемпературният датчик за скорост и ускорение 350900 осигурява продължителен изход по скорост и ускорение, което позволява на клиента да защити неговата машина със сигнал по скорост , докато едновременно улавя сигнал по ускорение, което е необходимо  за машинна диагностика.

330505 Low Frequency Velocity Sensor

Нискочестотният датчик на фирма Бентли Невада е проектиран да измерва абсолютни вибрации на лагерите, корпусни или структурни вибрации.

Velocity-and-Acceleration-Sensor-Accessories

Кутии за монтаж комплекти и други аксесоари, които да защитават вашите сензори и инвестиции. Система от аксесоари предлага по-бърз, по-лесен и надежден монтаж.