Преобразуватели за разширение на корпуса & позиция на клапани

Датчиците в тази категория измерват измененията в позицията на машината при разширяване или свиване, ротационната или линейна позиция на регулиращи клапани, или позицията на заслонката на водноелектрически турбини. Те обикновено се използват в комбинация с други датчици, като част от Turbine Supervisory Instrumentation (TSI) пакетите, предназначени за наблюдение на всички критични параметри машини за голями парни, газови, или хидро турбини, използвани в приложения за производство на електроенергия.

Намерени са 3 продукта в категория Преобразуватели за разширение на корпуса & позиция на клапани

3300 XL Rotary Position Transducer (RPT)

3300 XL Rotary Position Transducer (RPT) измерва ъглова позиция.Най-честата употреба е за измерване на положението на клапана на парни турбини.

Преобразуватели за разширение на корпуса & позиция на клапани

Тези датчици са DC LVDT, предназначени специално за измервания на линейни разширения