Електрически обогреви за индустриални линии и устройства

 

 

Брайт Инженеринг ООД може да ви помогне с всички аспекти на електрическите обогреви за отопление на тръби, съдове, измервателна апаратура, подбор, монтаж и други технологични оборудвания.

Thermon

THERMON- решение за всички ваши нужди още

Намерени са 16 продукта в категория Електрически обогреви за индустриални линии и устройства

BSX

BSX са саморегулиращи нагревателни кабели и са предназначени да осигурят защита от замръзване или поддържане на температурата на метални и неметални тръбопроводи, цистерни и оборудване

HPT-за защита от замръзване

HPT са нагревателни кабели  с ограничаваща се мощност с висока производителност и са специално предназначени за поддържане на температурата или предпазване от замръзване при приложения където се изисква подръжка или излагане на виски температури.

FP-за защита от замръзване

FP са паралелни нагревателни кабели с постоянна мощност и са предназначени да осигурят защита от замръзване или поддържане на температурата на тръбопроводи, цистерни и оборудване. Паралелната устойчива  конфигурация позволява кабела да бъде отрязан по дължина и терминиран на мястото на монтаж.

HT модули

HT е автономен модул за отопление, предназначен за работа върху повърхности подложени на вибрации. Проектиран е да осигурява топлинни мощности до 4650 вата на квадратен метър

ThermTrac-за защита от замръзване

Система ThermTrac осигурява икономически ефективна алтернатива на конвенционалните начини за подграяване на дълги тръбопроводи

MIQ

MIQ са нагревателни кабели с минерална изолация и са широко използвани за поддържане на висока температура или приложения с висока ватова плътност

TESH

TESH сериите са нагревателни кабели с постоянна мощност, където дължината на кръга надвишава ограниченията на топлоустойчивите кабели.

VSX

VSX са саморегулиращи се  нагревателни кабели с висока производителност и са специално предназначени за поддържане на температурата или предпазване от замръзване при приложения където се изисква поддръжка или излагане на високи температури.

HTSX

HTSX са саморегулиращи се нагревателни кабели и са проектирани специално за поддържане на температурата или защита от замръзване, когато се изисква поддържане на висока температура. HTSX издържа на температурно излагане, свързано с парни прочиствания.

KSX

KSX саморегулиращи се нагревателни кабели с висока производителност и са предназначени специално за приложения с висока загуба на топлина защита от замръзване или поддръжка на температурата, при която не се изисква почистване с пара.

Страници: 1 | 2