Категории

Софтуер за оптимизация и диагностика

Патентованa софтуернa платформа на Bently Nevada за оптимизиране на оборудването и избраните  процеси в реално време, за мониторинг на състоянието на машините и диагностика. С подобна концепция на системите за контрол на процеси дава на потребителите да разберат, диагностицират и контролират  условията на процеса в реално време. 

www.ge-mcs.com 

Намерени са 8 продукта в категория Софтуер за оптимизация и диагностика

System 1® Софтуер

System 1 е патентованa софтуернa платформа на GE Energy за оптимизиране на оборудването и избраните  процеси в реално време

Closed Loop Optimal Control (CLOC®) System

CLOC е усъвършенствано решение за контрол и наблюдение, което осигурява всички предимства на динамиката, затворената оптимизация, автоматично адаптиране към променящите се условия и експлоатационни ограничения.

MVCTM

Kn³ ™ MVC e функционален софтуерен продукт за процесен контрол като има способност да се приспособява бързо в променливи условя и да контролира точно и адекватно производствените процеси.

EfficiencyMapTM

EfficiencyMap * e софтуер от GE Energy и  непрекъснато доставя термодинамична информация за ефективността, от която се нуждаете в цялостната инсталация и индивидуални нива на оборудването. С тази информация основните причини за загуба на ефективност могат да бъдат идентифицирани и коригирани. Този софтуер също така води до бърза възвращаемост на инвестиции -  обикновенно по-малко от 1 година.

Bently PERFORMANCETM

Bently PERFORMANCETM SETM е софтуер, разширяващ функционалността на System 1 TM. Той включва он-лайн термодинамично наблюдение работата на машините.

CoaLogic® Software

Софтуерът CoaLogic е система за динамично съответствие на качеството на въглищата към променящите се оперативни и пазарни условия

Kn3 TM Software Platform

Тази изцяло нова софтуерна платформа е оптимизирана на ново ниво