Преобразуватели за налягане

BH Bently Nevada доставя датчици за налягане за специални решения, за използване в приложения като откриване нестабилност в горенето (humming) на газови турбини, работни характеристики на цилиндри (PV криви, компресия/напрежение на буталните пръти, налягане на засмукване/нагнетание и т.н.) за бутални компресори и ранно предупреждение за повреда на уплътненията на процесни помпи чрез мониторинг на налягането около челото на уплътнението. Всяко едно от тези приложения изисква специално разработен датчик за налягане, температура или циклични напрежения, възникнали при тежки работни условия, които предоставят надеждна информация за оборудването.

Намерени са 1 продукта в категория Преобразуватели за налягане

Преобразуватели за налягане

Специално предназначени за употреба с Bently Nevada 3500 / 77M Recip Cylinder Монитор за налягане, когато в реално време,