ISO 3834-2

"Брайт Инженеринг" ООД е представил доказателство за изпълнение на всички изисквания за качество на заваряване съгласно

БДС EN ISO 3834-2:2021

и е одобрен, като производител на заваръчни съединения, в обхват, посочен на обратната страна

 

Този сертификат е валиден за следните продукти и/или услуги:

Производство и монтаж на метални конструкции и тръбопроводи

Заваръчни дейности