ISO 14001:2015

СЕРТИФИКАТ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

Съответства на стандарта за системи за управление по отношение на околната среда:

ISO 14001:2015

Настоящият сертификат обхваща следния предмет на дейност:

Проектиране, инженеринг, строителство, ремонт, поддръжка и преустройство на индустриални инсталации и съоръжения, в това число енергийни съоръжения, газови и петролни съоръжения, оборудване в електрически и топлофикационни централи, съоръжения с повишена опасност (СПО). Ремонт и поддръжка на въртящи се машини, включително динамично балансиране и диагностика на турбо-генератори, компресори, ел. двигатели и друго ротационно оборудване.  Индустриална Автоматизация.  Пусково-наладъчни дейности на съоръжения и промишлени обекти.  Търговска дейност в промишлената сфера.