ISO 9001:2015

СЕРТИФИКАТ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

  ISO 9001: 2015

 

Настоящият сертификат обхваща следния предмет на дейност:

Проектиране, инженеринг, строителство, ремонт, поддръжка и преустройство на индустриални инсталации и съоръжения, в това число енергийни съоръжения, газови и петролни съоръжения, оборудване в електрически и топлофикационни централи, съоръжения с повишена опасност (СПО). Ремонт и поддръжка на въртящи се машини, включително динамично балансиране и диагностика на турбо-генератори, компресори, ел. двигатели и друго ротационно оборъдване. Индустриална Автоматизация. Пусково-наладъчни дейности на съоръжения и промишлени обекти. Търговска дейност в промишлената сфера.