OHSAS 18001:2007

СЕРТИФИКАТ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

 

Съответства на стандарта за системи за управление на здравословните и безопасни условия на труд:

OHSAS 18001:2007

Настоящият сертификат обхваща следния предмет на дейност:

Проектиране, инженеринг, строителство, ремонт, поддръжка и преустройство на индустриални инсталации и съоръжения, в това число енергийни съоръжения, газови и петролни съоръжения, оборудване в електрически и топлофикационни централи, съоръжения с повишена опасност (СПО).Ремонт и поддръжка на въртящи се машини, включително динамично балансиране и диагностика на турбо-генератори, компресори, ел. двигатели и друго ротационно оборудване. Индустриална Автоматизация. Пусково-наладъчни дейности на съоръжения и прмишлени обекти. Търговска дейност в промишлената сфера.