Bureau Veritas Certification SA 8000:2014

Bureau Veritas Certification удостоверява, че системата за управление на горепосочената организация е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандарта за управление, указан по-долу

стандарт SA 8000:2014

Обхват на сертификация:

Проектиране, инженеринг, строителство, ремонт, поддръжка и преустройство на индустриални инсталации и съоръжения, в това число енергийни съоръжения, газови и петролни съоръжения, оборудване в електрически и топлофикационни централи, съоръжения с повишена опасност (СПО). Ремонт и поддръжка на въртящи се машини, включително динамично балансиране и диагностика на турбо-генератори, компресори, ел. двигатели и друго ротационно оборудване. Индустриална Автоматизация. Пусково-наладъчни дейности на съоръжения и прмишлени обекти. Търговска дейност в промишлената сфера.