Новини

Новини

Брайт Инженеринг ООД сключи договор по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP002-2.077 „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19”

Сътрудничество между Брайт Инженеринг и Йокогава

Реконструкция на котлоагрегати 11 и 12 в ТЕЦ Марица Изток 2

Проектиране и изработка на скидове

Система за онлайн мониторинг състоянието на динамично оборудване в Petrotel-Lukoil, Romania

Доставка, монтаж и пускане в експлоатация на газхроматографи

Терминал за обработка на сярна киселина на територията на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2”

DNV GL - Business Assurance издаде на фирма "Брайт Инженеринг" ООД нови сертификати за системата на управление

Дизайн, доставка и инсталиране на комплексна Система за Непрекъснат Мониторинг на Емисии

Intertec – специалист в защитното оборудване

Доставка на мобилен апарат за определяне съдържанието на разтворените в трансформаторно масло газове.

Нов софтуерен пакет от Thermon

"Брайт Инженеринг" ООД сключи договор с "Булгартрансгаз" ЕАД

Влагоанализатора dew.IQ е последното попълнение в серията на IQ анализаторите производство на GE Measurement & Control.

AURORA TRACE – Прецизен и бърз влагомер за природен газ поставящ нови рекорди по отношение на точността.

Проектиране ( основно и детайлно) на SCADA система за контрол в Далкия Варна

Брайт Инженеринг е официален представител на SICK AD за България.

Доставка на взривозащитен електрически нагревател с мощност 869 kW.

„Система за откриване на пропуски в магистрални тръбопроводи“

Монтаж и пуск на система за електрически обогрев в завод на Монбат Ресайклинг SRL в Букурещ, Румъния.

Брайт Инженеринг ООД успешно въведе в експлоатация експертна система за измерване, защита и анализ на вибрационното състояние на турбогенератор No 8 в ТЕЦ Марица Изток 2.

Наладка и пуск на системи за мониторинг и защита на бутални компресори за водород в Мозир, Беларус.

Дистанционно измерване на разходи на природен газ.

Нови кислородомери в ТЕЦ ЕНЕЛ Марица изток-3.

Политиката на фирмата

Брайт Инженеринг ще участва в модернизацията на енергоблокове № 5 и 6 в ТЕЦ Марица изток 2.

Брайт Инженеринг ООД е оторизиран партньор на R.STAHL Germany за територията на България.

Брайт Инженеринг ООД ще участва в ремонта и монтажа на парна турбина ПТ-2 в "НЕОХИМ" АД.

Брайт Инженеринг ООД ще участва в модернизацията на енергоблокове 7 и 8 в ТЕЦ Марица Изток 2 ЕАД.