Новини

Влагоанализатора dew.IQ е последното попълнение в серията на IQ анализаторите производство на GE Measurement & Control.

Влагоанализатора dew.IQ е последното попълнение в серията на IQ анализаторите производство на GE Measurement & Control. Едноканалния анализатор е проектиран за точна и надежна работа в реално време с доказаните през годините датчици от серия M или чрез новите датчици от серия IQ, които имат резолюция от части на милион. Тези анализатори са проектирани за процеси в които контрола на съдържанието на влага е от важно значение за ефективността на работния процес. Например, това са процеси като сушенето в редица индустриални предприятия – ТЕЦ-ове, металургични производства, фармацевтика, газподготовка и други. Компактния анализатор dew.IQ притежава интуитивен потребителски интерфейс, позволяващ на бързото и лесно конфигуриране на уреда на място. Вграденият дейталогер в реално време позволява качествения мониторинг на контролирания процес. Новият датчик от серия IQ включва в себе си интегриран електронен модул, в който са записани калибровъчните данни на датчика, а комуникацията между датчика и уреда се осъществява с кабел тип усукана двойка. И двата датчика (M и IQ) позволяват работа в условия от пълен вакуум до налягания с големина до 345 бара.