Новини

Реконструкция на котлоагрегати 11 и 12 в ТЕЦ Марица Изток 2

Брайт инженеринг ООД е участник в обединение (консорциум) Брайт Рудин ДЗЗД (заедно с Рудин ООД, Енерджи макс ЕООД и Турбомашина България ЕООД). Обединението има договор с ТЕЦ Марица изток 2 ЕАД за " Реконструкция на котлоагрегати ст.№ 11 и ст.№ 12 в „ТЕЦ Марица изток 2” ЕАД посредством първични мерки с цел намаляване на нивото на NOx емисии под 200 mg/Nm3 (нормализирани при 6% О2)".
Изпълнението на договора е разделено на два етапа: котел 12 и котел 11.
Реконструкцията на котлоагрегат 12 приключи успешно. Обхвата от дейности изпълнени от Брайт инженеринг ООД включва: проектиране на част КИП и Ел., доставка на 28 броя ел. задвижвания Bernard Controls за управление на клапите за въздух, доставка на 10 трансмитери за статично налягане и разход на въздух, 10 броя термо-масови разходомери за въздух, монтаж, окабеляване, кинематична връзка клапи - ел задвижвания, настройка и пуск на инсталираното оборудване.