Новини

Терминал за обработка на сярна киселина на територията на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2”

Брайт инженеринг бе избран за изработка на работен проект за строителство на „Терминал за обработка на сярна киселина“ на територията на Пристанищен терминал „Бургас изток – 2”, част от пристанище за обществен транспорт гр. Бургас. Проекта включва широк обхват на дейности като: Резервоари за сярна киселина; Ж.П. разтоварище за сярна киселина; Помпена станция; Тръбопроводна обвръзка; Операторна зала с битова част и работилница; Система за автоматизиран контрол и визуализация; Вътрешни пътища и площадки  и др.