3300 XL NSv* Proximity Transducer System

3300 XL NSV * Proximity Transducer системата е предназначена за използване в центробежни въздушни компресори, хладилни компресори, газови компресори и други машини с специфични изисквания за монтаж.