Vibration Monitor 2300

Vibration Monitor 2300 предвижда икономически ефективни възможности за некритични техника за наблюдение и защита от вибрации. Той е създаден специално, за да се осигури непрекъснат мониторинг и защита на оборудванетото. С Vibration Monitor 2300, собственици и оператори могат да плануват техническо обслужване на своите активи в широк спектър от индустрии: нефтопреработваща, производство на електроенергия, пречиствателна, минно дело, цимент и много др.