Категории

Closed Loop Optimal Control (CLOC®) System

CLOC е усъвършенствано решение за контрол и наблюдение, което осигурява всички предимства на динамиката, затворената оптимизация, автоматично адаптиране към променящите се условия и експлоатационни ограничения. Колкото по-сложни и динамични са операциите в предприятието, толкова по-сложна става тяхната оптимизация. CLOC автоматично детерминира оптималните зададени стойности при тези сложни операции и дава възможност на операторите за ръчно въвеждане на тези стойности.