Категории

Kn3 TM Software Platform

Тази изцяло нова софтуерна платформа е оптимизирана на ново ниво и се очертава като изключително мощен, приложим инструмент с изключителни възможности за взимане на данни. Kn³ е технология с уникална оптимизация позволяваща контрол на състоянието на процесите.

Kn³ може да се прилага при най-разнообразни процеси, свързани с енергопотреблението, като производство на мощност и пара, оптимизиране на тръбопроводи и мрежово управление. url :

  • Изтегляне на файл: Kn-Software-Platform
  • Категория: Софтуер за оптимизация и диагностика
  • Продукт #: 100065