Оптични преобразуватели

  • Категория: Оптични преобразуватели
  • Продукт #: 100372

10798 Optical Pickup Sensor

Предвиден за машини, които не разполагат с инсталирани постоянни Keyphasor датчици, временен Keyphasor или оптичения пикап сензор е най-добрият избор. Оптичните датчици ви позволяват да получавате времеви и фазови данни за извършване на балансиране и диагностика на ротационни машини. Оптичия пикап сензор е с маркер за всяко завъртане на вала. Той генерира импулс на напрежение, който става времеви и фазов референтен сигнал за измерване на скорост, фазов ъгъл и честота.