Категории

System 1® Софтуер

System 1 е патентованa софтуернa платформа на BH Bently Nevada за оптимизиране на оборудването и избраните процеси в реално време, за мониторинг на състоянието на машините и диагностика. С подобна концепция като на системите за контрол на процеси, System 1 дава на потребителите да разберат, диагностицират и контролират  условията на процеса в реално време. System 1 може да се прилага при избрани процеси, които обикновено не са разгледани от система за контрол на процеса, като например управление на разхода на гориво, горивната оптимизация, както и много други.

 

Платформата System 1 дава възможност на операторите, инженерите по оборудването, инженерите-технолози и другия персонал в завода бързо да идентифицират, оценяват и реагират на важните събития, за да оптимизират въздействието върху бизнеса. По такъв начин се увеличава достъпността и надеждността на оборудването и се ограничават разходите за поддръжка. Съществува нарастваща по обем серия от специално създадени пакети приложения, за да удовлетвори нуждите на индивидуалното заводско оборудване и на потребителите. Тези пакети допълват платформата System 1 и поддържат събиране на данни с висока резолюция, анализ на тенденции, алармиране, съобщения за изключения и предупреждения за потребителите. Архитектурата с висока степен на модулност на софтуера System 1 улеснява разширяването на възможностите за събиране на данни и допълването на инструментите за управление на производството и активите.