Изграждане на SCADA за управление и сигнализация на РУ 20/6/0.4 kV

  Брайт Инженеринг ООД изпълни работен проект за изграждане на SCADA за управление и сигнализация на РУ 20/6/0.4 kV на обект Веолия Енерджи - Варна.

  Изработени са два шкафа (RTU1 и RTU2) с контролери на Schneider Electric MiCOM C264, където постъпват всички сигнали за състоянието и управлението на прекъсвачите и разединителите на съответните уредби на 20/6/0.4kV и комуникацията с релейните защити.

  Изработено е табло за постоянен ток, което захранва съответните секции на РУ 20/6/0.4 kV както и други консуматори на постоянен ток. 

  Визуализацията на състоянието на РУ 20/6/0.4 kV и управлението е реализирана чрез Power Scada през операторска станция.