Услуги

  • Инженеринг
    1. Проектиране и изграждане на системи за управление, изработка на табла, пуск и наладка на електрически и автоматизирани системи;
    2. Проектиране (Ел., КИП, строителна част), управление на проекти;
  • Ремонт на парни турбини и компресори, баланс на ротори и диагностика на ротационни машини 
  • ATEX - класифициране на потенциално опасни зони;
  • Монтаж, пуск и наладка на системи Bently Nevada за наблюдение състоянието на ротационни машини, както и инсталация и настройка на ситеми за мониторинг и диагностика на ротационни машини -  System 1.
  • Проектиране, инсталация и пуск на SCADA системи за визуализация и контрол на индустриалните процеси.

Проектиране, инсталиране и пуск на системи за вибромониторинг

Монтаж, пуск и наладка на системи за наблюдение състоянието на ротационни машини още

Проектиране, доставка, дистрибуция, изграждане на фотоволтаични централи

Проектиране, доставка, дистрибуция, изграждане на фотоволтаични централи още

Инженеринг

Брайт Инженеринг ООД разполага с проектанстски отдел, който разработва работни и инженерингови проекти в част Електро, Механо и КИП, а също така и проектанти в строителството. още

Монтаж, пуск и наладка

Брайт Инженеринг ООД разполага с екип висококвалифицирани специалисти с дългогодишен опит в областта на проектирането, монтажа, внедряването на нови технологии, автоматизацията и пусково-наладъчната дейност във всички области на индустрията още

Ремонт на парни турбини и компресори, баланс на ротори и диагностика на ротационни машини

Брайт инженеринг ООД извършва доставка на новопроизведени парни турбини с мощности до 700 MW, компресори, помпи, вентилатори, компоненти за газови и хидротурбини. още

Проектиране, инсталация и пуск на SCADA системи

Проектиране, инсталация и пуск на SCADA системи за визуализация и контрол на индустриалните процеси. още

Услуги за потенциално опасни зони – ATEX

Брайт Инженеринг ООД предлага на клиентите си следните видове инженеринг и решения в областта на потенциално опасните зони и взривобезопасното оборудване още