Проектиране, инсталиране и пуск на системи за вибромониторинг

Монтаж, пуск и наладка на системи Bently Nevada за наблюдение състоянието на ротационни машини, както и инсталация и настройка на ситеми за мониторинг и диагностика на ротационни машини - System 1

 

Нашите решения позволяват да заснемете състоянието на машините  преди и след техническо обслужване, като референтно състояние за оптимално вземане на решения.

 

Един от най-важните моменти в живота на една машина е непосредствено след извършено техническо обслужване. Ние можем да ви отговорим дали "всичко е наред" посредством системи, които събират необходимите данни преди и след техническо обслужване. Вие можете незабавно да видите дали има проблеми и да вземете съответните решения. За много клиенти единично събитие като възможността информирано да продължат или да прекратят стартирането на голяма турбо-генераторна група, може да струва дори повече от цената на цялата система.

 

Нашите услуги включват, но не се ограничават до:

 

Услуги за проектиране и изграждане на системи.

Ние можем да предоставим комплексни услуги за управление на проектите, инсталиране и конфигуриране на нашите решения, документиране на инсталацията, договор и управление дейностите на място, и повече. Вие определяте обхвата, от чисти консултантски услуги по инсталацията до пълен обем  на дейностите и услугите до ключ.

 

Избор на оборудване и доставки.

 

Проектиране, производство, тестване и монтаж на системни табла.

Нашите системи табла и шкафове са готови за монтаж на място. Те са проектирани съгласно най-добрите инженерни практики и стандарти за пълно съответствие с проектните спецификации. Това гарантира, че системата ни съответства на другите шкафове и табла доставени за проекта.

 

Полеви монтаж на сонди, Проксимитори®, скари, кабели и т.н., включително всички необходими механични дейности по модификация на машините, производство и монтаж на държачи за сондите.

 

Инсталиране и конфигуриране на софтуера.

Системни тестове преди пуска - FAT, SAT.

Инсталиране и изпитване на мрежата, въвеждане в експлоатация и оптимизация.

 

Диагностика

Eкспертите на Брайт Инженеринг имат дългогодишен опит в областта на машинната диагностика. Ние извършваме диагностика на неизправностите на  ротационни (и други) машини чрез анализ на вибрационното и оперативно поведение на машините, и корелация между механичното (вибрационно) състояние и работоспособност.

 

Услуги по Надеждност

Ние предоставяме на нашите клиенти инструменти, процеси и методологии за установяването и прилагането на правилните технологии за наблюдение на състоянието, стратегии и услуги за всички поддържани активи, необходими за постигането на техни специфични оперативни цели и обслужване.

 

Обучение на клиенти.

Непрекъсната поддръжка.

Споразумение за услуги за поддръжка

 

Supporting Services Agreement (SSA), Споразумение за услуги за поддръжка е  комбинация от специфични предложения за услуги на място и дистанционни услуги, които отговарят на специфичните необходимости на вашето производство и вашата инсталация. Ние работим с вас като партньор за да запазите вашата апаратура отлично работеща през цялото време и да ви осигурим помощ на място, която ще спомага да се реализира пълният потенциал на вашата система за мониторинг на състоянието.

Bently Nevada Gallery

Bently Nevada Gallery още