Проектиране, инсталиране и пуск на системи за вибромониторинг

Монтаж, пуск и наладка на системи за наблюдение вибрационното състояние на ротационни машини, системи за измерване скоростта на въртене и защита от свръх обороти, инсталация и настройка на ситеми за мониторинг и диагностика на ротационни машини.

 

Нашите решения позволяват да заснемете състоянието на машините  преди и след техническо обслужване, като референтно състояние за оптимално вземане на решения.

 

Един от най-важните моменти в живота на една машина е непосредствено след извършено техническо обслужване. Ние можем да ви отговорим дали "всичко е наред" посредством системи, които събират необходимите данни преди и след техническо обслужване. Вие можете незабавно да видите дали има проблеми и да вземете съответните решения. За много клиенти единично събитие като възможността информирано да продължат или да прекратят стартирането на голяма турбо-генераторна група, може да струва дори повече от цената на цялата система.

 

Нашите услуги включват, но не се ограничават до:

 

Услуги за проектиране и изграждане на системи за мониторинг на вибрации.

Ние можем да предоставим комплексни услуги за управление на проектите, инсталиране и конфигуриране на нашите решения, документиране на инсталацията, договор и управление дейностите на място, и повече. Вие определяте обхвата, от чисти консултантски услуги по инсталацията до пълен обем  на дейностите и услугите до ключ.

 

                     

 

Избор на оборудване и доставки.

 

Разработване, производство, тестване и монтаж на системни табла.

Нашите системни табла и шкафове са готови за монтаж на място. Те са проектирани съгласно най-добрите инженерни практики и стандарти за пълно съответствие с проектните спецификации. Това гарантира, че системата ни съответства на другите шкафове и табла доставени за проекта.

 

Полеви монтаж на сензори, преобразуватели, окабеляване и т.н., включително всички необходими механични дейности по модификация на машините, производство и монтаж на държачи за сензорите.

 

                      

 

Инсталиране и конфигуриране на софтуера.

Системни тестове преди пуска - FAT, SAT.

Инсталиране и изпитване на мрежата, въвеждане в експлоатация и оптимизация.

 

Диагностика

Eкспертите на Брайт Инженеринг имат дългогодишен опит в областта на машинната диагностика. Ние извършваме диагностика на неизправностите на  ротационни (и други) машини чрез анализ на вибрационното и оперативно поведение на машините, и корелация между механичното (вибрационно) състояние и работоспособност.

 

ADRE       

 

Проверка работоспособността и тестване характеристиките (Верификация) на сензори и измервателни контури за вибрации, модули и системи за мониторинг състоянието на ротационно оборудване.

 

Ние предлагаме услуги за периодична проверка на метрологичните характеристики на вече внедрени и работещи системи за мониторинг на вибрации, механични измествания, топлинни разширения, скорост на въртене и т.н.

 

Разполагаме с качествено и прецизно тестово оборудване за проверка на безконтактни сензори за измерване на изместване и релативни вибрации, както и за всякакъв вид, марка и модел сензори за виброускорение и виброскорост.

 

За проверка на измервателните канали на мониторните модули за вибрации сме оборудвани с прецизни калибратори за симулиране на всякакви вибрационни сигнали.