Услуги

Брайт Инженеринг може да осигури чрез свои собствени ресурси и в сътрудничество със специализираните институции, цялата гама от услуги за проектиране, в съответствие със заданието на проекта. Проектантските дейности могат да се групират, както следва:

 

Конструктивно Проектиране в сътрудничество с General Turbo Bucharest – Проектантски и Изследователски институт за ТЕЦ и оборудване за тях - за нови инсталирани групи до ключ, както и стари такива предмет на възстановителни работи, за да се увеличи номиналната мощност на съоръженията.

 

Технологично проектиране от собствен проектантски отдел на Брайт Инженеринг. Брайт Инженеринг притежава квалифицирани и постоянно обучен персонал, за да се изпълнят технологични проектни работи на базата на конструктивна документация, предоставена от страна на клиента за следния тип продукти:

 

  • Турбо генераторни групи
  • Компоненти за парна турбина, газова турбина и хидро турбини
  • Електромотори
  • Компресори и вентилатори
  • Инструменти, устройства и уреди за измерване, опаковки
  • Балансиране на Ротори
  • Специални процеси

 

В Брайт Инженеринг има непрекъсната загриженост във връзка с осигуряването на необходимите информационни ресурси, отделени за CAD / CAM гама.

Реверсивният инженеринг - Брайт Инженеринг има необходимото ноу-хау и компетенции, за да се постигне рехабилитация на силови генератори и работи по различни други лицензи чрез съществуващо оборудване и съоръжения - 3D измервателни съоръжения, Dea Lambda и включен софтуер.