Услуги за потенциално опасни зони – ATEX

Брайт Инженеринг ООД предлага на клиентите си следните видове инженеринг и решения в областта на потенциално опасните зони и взривобезопасното оборудване, както следва :

  1. Пълен инженеринг и класификация на опасните зони според Директива 1999/92/ЕО
  2. Провеждане на практически обучения за работа в потенциално опасни зони
  3. Специфициране на оборуване за опасни зони съгласно АТЕХ