Ремонт на парни турбини и компресори, баланс на ротори и диагностика на ротационни машини

 

 

Брайт инженеринг ООД извършва доставка на новопроизведени парни турбини с мощности до 700 MW, компресори, помпи, вентилатори, компоненти за газови и хидротурбини. Фирмата осъществява ремонтни дейности и рехабилитационни проекти, монтаж, пуск и наладка на турбомашинно оборудване.

Продукти

Парните турбини са едни от основните продукти на Брайт Инженеринг ООД. Високо квалифицирани служители с доказан опит и ноу-хау дават възможност на Брайт Инженеринг ООД за производство на широка гама от парни турбини с мощност в диапазона от 0,4MW да 706MW. още

Услуги

Брайт Инженеринг може да осигури чрез свои собствени ресурси и в сътрудничество със специализираните институции, цялата гама от услуги за проектиране, в съответствие със заданието на проекта. Проектантските дейности могат да се групират, както следва: още