Проектиране, доставка, дистрибуция, изграждане на фотоволтаични централи

Изграждане на всички видове соларни инсталации, системи за собствено потребление, или системи за директна продажба на електрическа енергия. Предлагаме индивидуални решения за всеки наш клиент.

 

Предлагаме цялостно проектиране на фотоволтаични централи (ФЕЦ), което се състои от:

 

 

 

 

Прединвестиционно проучване което включва:

  • Избор на подходящи соларни панели, соларен инвертор и конструкция за ФЕЦ.
  • Оптимално ситуиране на соларните панели спрямо конкретното местоположение и нужди на клиента.
  • Изготвяне на идеен проект, необходим за получаване на становище за условията за присъединяване на Фотоволтаична електроцентрала към електроразпределителната мрежа.
  • Изготвяне на проект част Електрическа.
  • Изготвяне на проект част Конструктивна.
  • Изготвяне на проект част Архитектура.
  • Изготвяне на проект част Геодезия.
  • Изготвяне на проект част ПБЗ.
  • Изготвяне на протоколи необходими за узаконяване.